Потребителски кредити — отпускани на физически лица с цел текущо потребление на стоки и услуги, обикновено без обезпечение.

0
0
София комерс кредит груп ТОП ПАРТНЬОР

Бърз Кредит от София комерс кредит груп

Мин. Сума: 100 лв. Мак. Сума: 2000 лв.

Мин. Вноски: 3 Мак. Вноски: 18

Суми от 100 до 2000 лева срок за погасяване от 3 до 18 месеца

0% лихва за всеки първи и седми кредит

Като наш редовен клиент ще ползваш отстъпки и намаления и ще се финансираш при все по-изгодни условия.

Бързо одобрение само за 20 минути усвояваш сумата на място .

Най кратката форма за попълване .Кредитор номер 1 за нас .Бързо Удобно Лесно.

Транскард

Кредитна карта

Мин. Сума: 500 лв. Мак. Сума: 7998 лв.

Транскард

Транскард

Мин. Сума: 3000 лв. Мак. Сума: 8000 лв.

 

Безлихвеният период се ползва винаги когато до 15-то число на месеца погасиш цялото задължение по картата, натрупано към края на предходния месец.

За разлика от други кредитни карти, безлихвеният период по националните кредитни карти trans.card се ползва не само при плащане с картата, но и при теглене на пари в брой.

Безлихвеният период по trans.card не е рекламен трик. При повечето кредитни карти ако не погасиш цялото задължение на посочената дата, платените с картата суми започват да се олихвяват от датата на плащането. По този начин клиентът на практика губи обявения безлихвен период. Не е така при trans.card. Дори да не погасиш цялото си задължение до 15-то число на месеца, лихвата започва да се начислява от 16-то число на същия месец, а не от датата на плащането с картата. При този начин на олихвяване безлихвеният период не се губи от клиента. Реалният безлихвен период е голямо предимство на кредитните карти trans.card.

Ползваш кредит неограничен брой пъти

Кредитната карта trans.card се различава съществено от потребителските кредити с еднократно усвояване на цялата сума.

При trans.card имаш разрешен кредитен лимит. В рамките на този лимит ти можеш да ползваш и погасяваш произволни суми неограничен брой пъти – когато пожелаеш. Договорът за кредитната карта също може да се подновява неограничен брой пъти – автоматично, без подаване на нови заявления. По trans.card нямаш погасителен план. След всяко пълно погасяване на дължимата сума имаш нов безлихвен период.

Бяла Карта

Кредитна карта

Мин. Сума: 100 лв. Мак. Сума: 3000 лв.

Фератум България

Бърз Кредит с месечни вноски от Фератум България

Мин. Сума: 400 лв. Мак. Сума: 4000 лв.

Мин. Вноски: 3 Мак. Вноски: 12

Суми от 400 до 4000 лева срок за погасяване от 3  до 12 месеца

Пример: За сумa 400 лв. и срок на погасяване 3 месеца, лихва по заема 26,96 лв. (6,74%). ГПР 49,03%. 

Обща сума за връщане 426,96 лв. при избор на личен гарант.