СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Всяко използване на услугата е напълно доброволно. Вие не сте задължени да предоставяте каквато и да е лична информация, освен ако не изберете за достъп функциите на услуги, които изискват такава информация. Ако не сте съгласни с условията на тази политика или други условия за ползване, свързани с услугата, тогава Вие трябва незабавно да напуснете този сайт и да прекратите ползването му или някоя от частите на Услугата. Ако не сте съгласни с условията на нашата политика за поверителност и условия за ползване, моля не ни предоставяйте лична информация и следва да прекратите използването на услугата.

 

Личните данни се обработват и ползват от Партньорите на сайта, с оглед законосъобразното осъществяване на дейността му, при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, и могат да бъдат предоставени на трети лица, единствено и само, при условията на Закона за защита на личните данни (чл. 35 и сл.). •

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, izberizaem.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите на сайта:
izberizaem.com има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: info@izberizaem.com
Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С извършването на регистрация в izberizaem.com клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

Izberizaem.com не носи отговорност за неизпълнение на услугите си,предлагани на настоящия сайт при настъпване на обстоятелства, които izberizaem.com не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на izberizaem.com.